Zlokalizowana jest w parkowej części posesji Centrum ATTIS przy ul. Górczewskiej 89
(najdogodniejsze wejście i wjazd od ul. Elekcyjnej)

Placówka ta zabezpiecza opiekę medyczną dla dzieci i młodzieży  do 18 r. ż. w dni powszednie w godzinach od 8.00 – 18.00.

Aby korzystać ze świadczeń Poradni dla Dzieci w Centrum Opieki nad Rodziną należy złożyć w tej placówce deklarację wyboru lekarza, pielęgniarki, położnej - podstawowej opieki zdrowotnej dla swojego dziecka.

  

CENTRUM OPIEKI NAD RODZINĄ

przy ul. Górczewskiej 89 jest najnowszą inwestycją Centrum ATTIS, którą uruchomiliśmy 19 października 2006 r. Jest to nowatorska placówka ochrony zdrowia, łącząca aspekt medyczny z aspektem psychologicznym i społecznym funkcjonowania rodziny. Środki finansowe na realizację tego przedsięwzięcia zabezpieczył Samorząd Województwa Mazowieckiego, który jest właścicielem Centrum ATTIS. 

 

W otulonej zielenią placówce medycznej, otaczamy opieką medyczną DZIECI I MŁODZIEŻ w wieku do 18 r. ż. W Poradni dla Dzieci Zdrowych i Chorych oraz w  Poradni Rehabilitacji dla Dzieci oczekuje na swoich podopiecznych wysoko wykwalifikowany zespół  pracowników medycznych. W działalności CENTRUM OPIEKI NAD RODZINĄ wprowadziliśmy nowoczesne funkcjonalne rozwiązanie, czyli koordynatora świadczeń zdrowotnych dla rodziny - a jest nim OPIEKUN RODZINY. Tę rolę zawodową pełni wykwalifikowana pielęgniarka, która planuje pacjentom odpowiednie porady  i konsultacje oraz  jest  przewodnikiem  i doradcą w sprawach zdrowia.

 

DZIECIOM I MŁODYM  PACJENTOM zapewniamy miłą i przyjazną atmosferę, fachową opiekę  pediatryczną, pielęgniarską i położniczą.Ponadto  wykonujemy testy alergiczne i szczepienia ochronne. Oferujemy także programy profilaktyczne dotyczące karmienia piersią,porady dotyczące pielęgnacji skóry niemowląt,porady z zakresu żywienia niemowląt i dzieci zagrożonych alergią, porady żywieniowe u dzieci karmionych sztucznie.

 

Serdecznie zapraszam
Lek. med. Danuta Paśnicka
Kierownik Działu Ambulatoryjnych
Świadczeń Zdrowotnych