Diagnostyka medyczna jest nieodłącznym elementem procesu leczenia. Dlatego też w Centrum ATTIS   kładziemy ogromny nacisk na poszerzanie naszej oferty w tej dziedzinie i unowocześnianie bazy sprzętowej. Posiadamy nowoczesne aparaty rentgenowskie Siemens oraz najnowszej generacji mammograf, który dzięki dobremu zsynchronizowaniu pracy z ciemnią daje pod względem jakości i rozdzielczości jedne z najlepszych zdjęć w Warszawie.

 

W Centrum ATTIS przy ul. Górczewskiej 89 wykonujemy
Badania Radiologiczne
Badania USG
Badanie USG Piersi i węzłów chłonnych
Badania Mammograficzne
Biopsje
Badania EKG, spirometrię, palestezjometrię, próbę oziębieniową
Echo serca
Badania Holtera
Badania EEG
Próba wysiłkowa
Badania endoskopowe przewodu pokarmowego

 

W Centrum ATTIS przy ul. Nowogrodzkiej 62A wykonujemy
Badania Radiologiczne
Badania USG
Badania Mamograficzne

 

 

W Centrum ATTIS przy ul. Śliskiej 5 wykonujemy
Badania USG
Badania EKG
Badania Holtera
Próba wysiłkowa

 


Badania wykonujemy na terenie Poradni i Szpitala przy ul. Górczewskiej 89.  

Wszystkie badania mogą być wykonane odpłatnie, bez skierowania lub -  jeżeli wymagają tego przepisy - na podstawie skierowania lekarza z gabinetu prywatnego lub niepublicznego zakładu opieki zdrowotnej.  

Wszystkim pacjentom ubezpieczonym w NFZ, na podstawie skierowania lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, wykonujemy bezpłatnie Badania Endoskopowe Przewodu Pokarmowego oraz Badania Dopplera, na zasadach i w zakresie zgodnym z ustawą o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Ubezpieczonym w NFZ pacjentom Centrum ATTIS, na podstawie skierowania uprawnionego lekarza Centrum ATTIS wykonujemy bezpłatne badania z zakresu diagnostyki medycznej. na zasadach i w zakresie zgodnym z ustawą o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

W Pracowni Mammografii wykonujemy bezpłatne badania profilaktyczne dla kobiet w wieku od 50 do  69 lat -  na zasadach i warunkach zgodnych z dyspozycjami NFZ.  

Rejestracja pacjentów na badania odbywa się poprzez właściwe recepcje lub bezpośrednio w pracowniach. Pracownicy recepcji oraz personel medyczny poszczególnych pracowni, informuje pacjentów o sposobie przygotowania się do badań i o terminie wykonania badań.  

Zdjęcia kostne i zębowe oraz klatki piersiowej wykonywane są na bieżąco w dni powszednie w godzinach 8:00 - 18:00

 


                                                                                                   Serdecznie zapraszam
                                                                                               Lek. med. Dariusz Jędrasiak
                                                                                       Kierownik Działu Diagnostyki Medycznej