Reklama

Poradnia  Centrum ATTIS  ul. GÓRCZEWSKA 89, Dzielnica Wola
czynna  w dni powszednie  w godzinach  7.00 - 18.00

Centrala telefoniczna:          22 321 12 00
Informacja  telefoniczna:     22 321 12 15
Rejestracja telefoniczna na wizyty lekarskie: 22 321 12 11  

ZAKRES ŚWIADCZEŃ
Poradnia Medycyny Pracy więcej >>
Poradnia Podstawowej Opieki Zdrowotnej więcej >> 
Poradnia Alergologiczna
Poradnia Onkologiczna
Poradnia Chirurgiczna
Poradnia Diabetologiczna
Poradnia Dermatologiczna
Poradnia Gastrologiczna
Poradnia Ginekologiczna
Poradnia Kardiologiczna
Poradnia Laryngologiczna
Poradnia Neurologiczna
Poradnia Okulistyczna
Poradnia Ortopedyczna
Poradnia Rehabilitacji
Poradnia Reumatologiczna
Poradnia Urologiczna
Poradnia Endokrynologiczna
Poradnia Psychologiczna   więcej >>
Poradnia Stomatologiczna więcej >>
 
SZCZEPIENIA  OCHRONNE więcej>>
PROGRAMY PROFILAKTYCZNE więcej >>
DIAGNOSTYKA MEDYCZNA  więcej >>
DIAGNOSTYKA LABORATORYJNA  więcej >>

 

TELEFONY PORADNIA UL.GÓRCZEWSKA 89
Informacja  telefoniczna:                                                                 22 32 11 215
Rejestracja telefoniczna wizyt lekarskich:22 321 12 11
Medycyna Pracy:                                          22 321 12 20 lub 22 321 12 38
Rejestracja telefoniczna ginekologiczna:                                    22 321 12 43
Gabinet  zabiegowy:                                                                         22 321 12 30
Pielęgniarki środowiskowe:                                                           22 321 12 05
Położna środowiskowa:                                                                  22 321 12 05
Recepcja RTG:                                                                                  22 321 12 91
Recepcja USG:                                                                                 22 321 12 89
Recepcja Mammografii:                                                                  22 321 12 98
Recepcja Laboratorium:                                                                 22 321 12 75
Gabinet diagnostyczny ECHO SERCA,DOPPLER,EKG
                                                                          rejestracja i zapisy  22 321 12 89
GABINET FIZJOLOGII PRACY rejestracja i zapisy        22 321 12 92  więcej >>
GABINET HOLTERA I PRÓB WYSIŁKOWYCH
                                                                          rejestracja i zapisy  22 321 12 97
GABINET ENDOSKOPII rejestracja i zapisy                                  22 321 13 03

 

 
 WAŻNE TELEFONY

 
Kierownik Działu
Ambulatoryjnych
Świadczeń Zdrowotnych:
22 321 14 73

Dział Obsługi Klienta:   
22 321 12 13,
rejestracja@attis.com.pl

Rzecznik Pacjenta:     
22 321 13 48,
więcej >>

ZABIEGI I OPERACJE
KONTAKT  więcej >>

 

 NOCNA OPIEKA

 
NOCNA I ŚWIĄTECZNA
OPIEKA MEDYCZNA
dla pacjentów POZ  
więcej >>

W godzinach od 18.00
do 8.00 w dni powszednie
oraz całodobowo w sobotę
i niedzielę, a także w inne
dni ustawowo wolne od
pracy podopieczni
Poradni POZ przy
ul. Górczewskiej 89
otrzymają:

ambulatoryjną pomoc
medyczną przy
ul. A. Czumy 1,  
tel. 22 664 58 97
 
w Samodzielnym Zespole
Publicznych Zakładów
Lecznictwa Otwartego
Warszawa – Bemowo.
wyjazdową pomoc
medyczną pod nr telefonu:
opieka lekarska:
22 888 29 20
opieka pielęgniarska:
22 535 91 47

 

Reklama