OPIEKA PSYCHOLOGICZNA

Pomoc psychologiczna obejmuje kompleksową opieką psychologiczną pacjentki i ich bliskich. Opieka psychologiczna jest kierowana do pacjentek ZDROWIA KOBIETY na każdym etapie ich choroby
tj. w trakcie diagnozy, hospitalizacji czy leczenia w trybie ambulatoryjnym.

W ZDROWIU KOBIETY prowadzone są następujące formy opieki psychologicznej:

  • INTERWENCJA KRYZYSOWA – jest to doraźna pomoc psychologiczna, adresowana do kobiet, które dowiadują się o diagnozie choroby nowotworowej lub znajdują się w kryzysowym momencie jej przebiegu (np. wznowa)
  • TERAPIA KRÓTKOTERMINOWA – terapia prowadzona jest w cyklu kilku spotkań, podczas których omawiane są aktualne trudności kobiet zmagających się z chorobą. Jednocześnie z terapii mogą skorzystać także osoby bliskie i rodzina pacjentek, którym także trudno jest radzić sobie z chorobą bliskiej im osoby.
  • GRUPA WSPARCIA dla PACJENTEK – to spotkania grupowe, które mają na celu wspieranie psychologiczne pacjentek na każdym etapie ich choroby.
  • GRUPA WSPARCIA dla RODZIN i BLISKICH – spotkania grupowe mają na celu wspieranie psychologiczne rodzin w obliczu choroby nowotworowej bliskiej im osoby.
  • TERAPIA OSÓB W ŻAŁOBIE – terapia kierowana do osób po utracie bliskiej im osoby.

Prowadzone są także działania dydaktyczne (wykłady, warsztaty umiejętności psychologicznych)

Zapisy odbywają się pod nr telefonu 505 565 354

*Wszystkie działania z zakresu opieki psychologicznej są pełnopłatne