To jest miejsce, w którym może i powinna rozpoczynać się droga pacjentki od podejrzenia choroby, poprzez pełną diagnostykę, aż do zaplanowania i wdrożenia optymalnego leczenia.

Pacjentki mają zapewnioną opiekę po leczeniu operacyjnym także wtedy, kiedy wymagają pooperacyjnego leczenia zachowawczego takiego jak hormonoterapia oraz obserwacji i badań kontrolnych po zakończonej terapii.

W razie potrzeby możliwe jest także prowadzenie leczenia w przypadku nawrotu choroby.

Poradnia Onkologiczna korzysta z pełnego zaplecza diagnostycznego w Centrum ATTIS.

Na miejscu wykonywane są mammografia i inne badania radiologiczne, USG oraz badania krwi.

Dzięki nowoczesnemu wyposażeniu możliwe jest przeprowadzanie biopsji piersi i węzłów chłonnych, jak również diagnostyka chorób narządów płciowych.

 

W Poradni pracują:

Onkolodzy kliniczni
odpowiedzialni za właściwe zaplanowanie badań, interpretację wyników, kwalifikację do optymalnego leczenia oraz obserwację po zakończonej terapii

Ginekolog-onkolog
sprawujący analogiczną do prowadzonej przez onkologów klinicznych opiekę nad chorymi na nowotwory narządów płciowych

Chirurg-onkolog
wykonujący biopsje niezbędne do postawienia pełnego rozpoznania choroby, kwalifikujący do operacji i wykonujący wraz z zespołem niezbędne zabiegi

 

Nasi lekarze:

Dr Elżbieta Brewczyńska onkolog kliniczny

Dr Maria Górnaś onkolog kliniczny

Dr Łukasz Sawicki chirurg-onkolog

Dr Izabela Ziółkowska-Seta ginekolog-onkolog